Jak się skutecznie uczyć języka angielskiego

Każdy ma oczywiście swoje własne metody nauki, związane jest to z naszymi talentami, predyspozycjami, szybkością przyswajania wiedzy, rodzajem percepcji. Niektórzy są wzrokowcami i wystarczy, ze coś przeczytają by to zapamiętać, inni najlepiej zapamiętują w czasie lekcji, kiedy daną rzecz usłyszą. Jeszcze inni muszą robić własne notatki, aby czegokolwiek się nauczyć. Pomijając osobowe różnice istnieją jednak […]

Przegląd czasów w języku angielskim

Podstawą nauki gramatyki w każdym zachodnioeuropejskim języku jest nauka czasów, a co za tym idzie również właściwej formy czasownika. Język angielski nie jest pod tym względem wyjątkiem. Polakowi sprawia to nie lada trudność, gdyż w naszym języku mamy zaledwie trzy czasy, natomiast w języku angielskim podstawowych czasów jest 12, niektórzy lingwiści spierają się, że nawet […]