Metody nauki języka angielskiego

Istnieją różne metody nauczania języka angielskiego, jedne są kierowane do dzieci, inne do młodzieży, jeszcze inne do dorosłych. Kładą nacisk na różne aspekty języka i wymagają innego przygotowania.

Dla dzieci

Jedną z metod nauki języka angielskiego jest metoda Helen Doron. Zakłada ona naukę języka w ten sam sposób jak dziecko uczy się języka ojczystego. Chodzi tu o naśladownictwo i osłuchanie się z językiem przy jednoczesnym chwaleniu postępów dziecka. Dla maluchów sprawdza się również metoda 5S pozwalająca na myślenie w języku angielskim. Dzieci nie uczą się znaczenia pojedynczych słówek a ich czucia po angielsku.

Dla młodzieży i dorosłych

Dla osób starszych atrakcyjna jest metoda Callana, polega ona na ciągłej gotowości do odpowiedzi, na zadane przez lektora pytanie. Później poznaje się jego pisownie, przez czytanie, a kolejnie uczy się pisania za pomocą dyktanda. System powtórek sprawia, że zapamiętuje się całe zdania. Metoda Callana jest chwalona i polecana przez autorytety zajmujące się nauką języka angielskiego. Ostatnio popularna staje się również metoda SITA, której podstawą jest relaks. Zakłada ona uczenie się tuż przed zaśnięciem, lub tuż po przebudzeniu, kiedy to organizm znajduje się w stanie alfa. Stan ten też można osiągnąć stosując specjalną maskę z czujnikiem oddechu. Próbuje się tutaj wykorzystać zarówno świadomość jak i podświadomość. Na pracy mózgu i współpracy półkul opiera się również metoda Colina Rose. Ciekawa wydaje się również metoda Wilka. Pracuje się w niej w trzy, lub czteroosobowych grupach. Każda osoba musi w ciągu półtorej godziny wygłosić około 300 zdań, zadaniem pozostałych członków grupy jest tropienie i poprawianie błędów.

Bez względu na wiek

Zarówno dzieci jak i dorośli mogą stosować metodę Berlitza. Kładzie ona główny nacisk na konwersację. Według tej metody nie są konieczne dodatkowe zajęcia z gramatyki, gdyż uczeń mówiąc stosuje ją automatycznie. Metoda Total Immersion jest natomiast rozbudowaną formą metody Berlitza. Uczymy się w niej około 12 godzin języka dziennie. Mamy stały kontakt z językiem nawet w trakcie obiadu i przerw. Metoda pozwala na błyskawiczne opanowanie języka. Bez względu na wiek można również stosować metodę Supermemo, polega ona na przyswajaniu nowych partii materiału w określonych odstępach czasowych.